PCI Periplan® CF 35

    PCI Periplan® CF 35 er en pulverblanding, som tilsættes vand og omrøres til en let flydende, selvnivellerende udjævningsmasse.

    Det bedste resultat opnås, når der på sugende underlag som f.eks. beton forinden grundes med f.eks. PCI Cisogrund og på ikke-sugende underlag eller træplader grundes der med PCI Cisogrund 404.

    PCI Periplan® CF 35 er hurtigt hærdende og allerede gangbar efter 3 timer (ved +23 grader og 50 % relativ luftfugtighed) og kan belægges med fliser.

    Kategori: